Home / Privacy Policy

Privacy Policy

Uw privacy bij beste-vakantieparken.com:

Door zijn gegevens aan beste-vakantieparken.com te bezorgen, geeft de gebruiker ondubbelzinnig en voorafgaand de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens, met name zijn e-mailadres, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verwerking zal plaatsvinden door beste-vakantieparken.com. De gegevens zullen enkel worden verwerkt om een goede werking van de website te garanderen en voor commerciële acties, onder andere het gebeurlijke bezorgen van commerciële berichten aan de gebruiker door beste-vakantieparken.com. Beste-vakantieparken.com verbindt zich ertoe deze gegevens niet vrij te geven aan derden zonder de expliciete en voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De gebruiker heeft te allen tijde een recht op toegang en op verbetering van zijn gegevens. Hij heeft tevens het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. De gebruiker kan zijn verzoek richten tot beste-vakantieparken.com via email op info@beste-vakantieparken.com.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals je e-mailadres en naam.

Surf- en klikgedrag
Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen.

Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. Beste-vakantieparken.com heeft overigens geen toegang tot die cookies van derden.

Scroll To Top

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief en ontvang de beste aanbiedingen voor de leukste vakantieparken!